ПОДОБНОСТ

Човекът свободен
на Бог е подобен,
но днес е поробен.

Категория: