МНЕНИЕ

Всеки има виждане и мнение,
но между зрение и прозрение
има доста голямо разстояние...

Категория: