ДОБРОТО

Жестовете на доброто
стоплят винаги сърцето
както слънцето в небето.

Категория: