СРЕЩИ

Човекът хубавото среща,
макар че лошо е насреща,
докато има кръв гореща!

Категория: