ПРЕСТРУВАНЕ

Които се преструват,
ча злите не царуват,
на злите те слугуват.

Категория: