ПОЛИТИЦИ

Всички политици
грижат са за внуци,
но някои са вълци!

Категория: