СЛОВОТО

Словото свободно е опасно!
Мястото на злото става тясно!
Словото човечно е прекрасно!

Категория: