СЪСТОЯНИЯ

"Сит на гладен не вярва!"
Всеки съди, без изключение,
по умственото притежание
и финансовото състояние!

Категория: