ЗЕМЯТА Е СВЕЩЕНА!

Кадърната държава
отглежда и търгува,
но Майка не продава!

Категория: