СТРАХЪТ

"Страх лозе пази!",
но съседа мрази...

Категория: