САТИРА

Безвредната сатира
вреди на характера,
а вредната сатира
прилича на хакера!

Категория: