КРУИЗ

Щастлив круиз
и попътен бриз
в море Фейсбук
на врази напук!

Категория: