ГОЛА ВОДА

Който се надява
на теле от вола,
значи си признава,
че е вода гола.

Категория: