БОГАТСТВО

Достойният е винаги богат,
а богатият рядко е достоен.

Категория: