КРИТИЧНОСТ

Критични фрази
като некролози:
венци от рози!

Категория: