ДЕЛА И ПАРА

"По делата
ще ги познаете!",
а по парата
ще ги осъждате!

Категория: