ОЦЕНЯВАНЕ

Който се подценява,
не знае колко струва,
а който се надценява,
даже грош не струва.

Категория: