ТИШИНАТА

Тишината
вдига цената
на словата.

Категория: