СВОБОДАТА

Безценна Свободата
платена бе с цената
на руска кръв пролята
и наша кръв в земята!

Категория: