АФОРИЗМИ

Всеки точен афоризъм
е насочен оптимизъм
срещу мрачен песимизъм!

Категория: