ПРИСЪДИ

Щом ангели сгрешат,
прогонват се от Бог,
а щом крадци крадат,
въздигат се възбог!

Категория: