МЕТАМОРФОЗИ

От всеки ангел
не става дявол,
но всеки дявол
прави се на ангел!

Категория: