ЛЕТЕЖИ

Почти в небесата,
на връх планината
летим над земята
на птици с крилата.

Категория: