УРОЦИ

Нещастието закалява,
а щастието вдъхновява -
урокът всеки заслужава.

Категория: