"СУЕТА СУЕТ И ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА!"

Животът суета е
за суетните,
а земна красота е
за човечните!

Категория: