ПОКЛОННИЦИ

Които славят добротата,
но се кланят на парата,
правят злото на земята!

Категория: