ПРОВОКАЦИЯ

Няма демокрация
без доза провокация,
но само провокация
не е демокрация...

Категория: