ДА СПАСИМ ВРАБЦИТЕ!

Врабците всички очароват,
по врабешки - очовечават,
или по-точно "врабчароват",
но днес опасно намаляват!

Категория: