ДЕЛА И ДУМИ

Търсят суми
от зулуми,
но на думи!

Категория: