МИМИКРИЯ

Който хитрува,
се прави на луд,
а който мъдрува,
се прави на шут!

Категория: