СЛУГИТЕ

Купуват се слугите
от Царят на парите
и Князът на войните,
за да царуват злите!

Категория: