ЛЪЖАТА

На лъжата словата са криви,
а делата съвсем са фалшиви.

Категория: