ПАРИ И ВОЙНИ

Парите правят войните,
а войните трупат парите,
затова стават бедите.

Категория: