ПОЛИТИКЪТ

Политикът е цар
на обещанията
и скъперник пъдар
на изпълненията.

Категория: