СОБСТВЕНО МНЕНИЕ

Собственото мнение
често е самомнение
и рядко - откровение.

Категория: