ЛАПАЧИ

Лапачи големи
създават проблеми
и хората малки
са просяци жалки!

Категория: