СПРАВЕДЛИВОСТ

Който смърт го грози,
той е прав да срази
тези смъртни врази!

Категория: