"ЗДРАВ ДУХ, ЗДРАВО ТЯЛО!"

Не винаги сме здрави,
дори и с мисли прави,
но войни сме корави!

Категория: