СРЕЩИ И РАЗДЕЛИ

Посрещат по словата,
изпращат по делата
човекът на Земята!

Категория: