ЩАСТИЕТО

Щастието е лично,
семейно и обществено,
затова щастието пълно
е рядко срещано.

Категория: