КРИВИ И ПРАВИ

Кривите, за да са прави,
правите сочат за криви,
кривите вечно са прави!

Всички са прави и криви,
честните биват правдиви,
казват когато са криви!

Категория: