В ПАМЕТ НА ПРОФ. ВУЧКОВ!

На всекиму идва редът.
Жестоко е когато млади
поемат по вечния път.
Честит е, на който се
помни и тачи трудът!

Категория: