БОРБАТА

Заобикаляй се само с хора,
които не плачат за затвора,
а се борят да останат хора!

Категория: