ПРОДАЖНОСТ

Който зъл е на Земята,
той продал си е душата
на Мамона за парата.

Категория: