10-ТИ НОЕМВРИ 89 Г.

ПРЕДИ МНОГО НЯМАШЕ
ДЪНКИ И ДЪВКИ,
НО НАРОДЪТ ИМАШЕ
ЕВТИНИ МРЪВКИ.

Категория: