ПРЕХОДЪТ

Тридесет години крачим
като просяци последни,
лидери продажни тачим,
затова сме толкоз бедни.

Категория:

Comments

Много точно и за съжаление толкова вярно,г-нПопов !"Кои сме ,откъде идваме и накъде отиваме ",? както се пита в картината на Гоген... Още не сме осмислили целта на пътя си през тези 30 години и като варварите унищожихме вместо да съграждаме. Трябва да се научим да взимаме поука от историята си! Още колко ли години ще е нужно да минат за да го направим....

Благодаря за искреният и проникновен
коментар, Камелия! Преходът премина
в приход за малцина и разход за мнозина!

Pages