ЧОВЕК И КУЧЕ

Добрият и кучето
са приятели,
а злият и кучето
са неприятели.

Категория: