КИПВАНЕ

Които бързо кипват,
в проблемите не вникват,
но другите навикват.

Категория: