БОРБАТА

На Земята е вечна борбата
между истината и лъжата,
и между доброто и злината,
а не зарад злото в Небесата!

Категория: