ЛАМТЕЖИ

Които ламтят
да глътнат светът,
не искат да спрат!

Категория: